Proiect Erasmus+

PREZENTARE PROIECT

În perioada 2016-2017, se va derula Proiectul Erasmus+ de mobilitate KA1-VET, „Calitatea europeană  în formarea profesională a elevilor din învățământul tehnic profesional”, proiect  realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, prin Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.                                         Acest proiect, prin activitățile pe care și le propune și rezultatele pe care le va obține, va duce la sporirea vizibilității și a prestigiului Colegiului, la creșterea atractivității învățământului tehnic în rândul elevilor,  la scăderea ratei abandonului școlar și la creșterea șanselor de integrare pe piața muncii din țară și din UE a absolvenților noștri.

Grupul ţintă

Este format din elevi  care  urmează să efectueze stagiile de instruire practică obligatorie aferente semestrului al II-lea.                                                                                                                       Aceste stagii au un nivel ridicat de aplicabilitate şi sunt de importanţă majoră pentru viitorii angajati în  domeniul  pregătirii de bază deoarece vizează activităţi specifice, necesare pentru  fixarea cunoștințelor din curriculumul şcolar pentru disciplina CDL- Pregătire practică comasată.                                                                                                                   

Trei grupuri, a câte 15 elevi, însoțiți de cadre didactice, vor participa la stagii de pregătire practică pentru următoarele domenii:                                                                                                      1)„Pregătire de bază în domeniul electronică – automatizări”, clasa a X-a, domeniul Electronică automatizări;

2)„Pregătire în vederea integrării la locul de muncă în domeniul Electromecanic”, clasa a X-a, domeniul Electromecanică;

3)„Tranziția de la școală la piața muncii”, clasa a X-a, domeniul Protecţia mediului.

Organizațiile de primire se găsesc în 3 țări din Uniunea Europeană: Portugalia, Cipru și Polonia, după cum urmează:                                                                                                                       ►Institutul Național de Sănătate Dr. Ricardo Jorge (INSA) din Lisabona, Portugalia                  domeniul protecția mediului                                                                                                       ►KOUSIOS ELECTRICAL LTD  din Pathos, Cipru                                                                                   domeniul electromecanică                                                                                                           ►Centrum Kształcenia Praktycznego  din Wroclaw, Polonia                                                            domeniul electronică automatizări

Perioada de desfăşurare a proiectului: an şcolar 2016 – 2017